BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

     Informacje publiczne będące w posiadaniu GCKSiR Szemud nieudostępnione w Biuletynie są dostępne w siedzibie GCKSiR Szemud. Informacje Publiczne są udostępniane na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

ul. Szkolna 4A, 84 – 217 Szemud
tel. (058) 676 – 14 – 62
e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl