Adres Redakcji:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4A
84-217 Szemud

Emilia Kitowska
Telefon: 58 676 14 62
e-mail: gckszemud@wp.pl