Sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2014