Sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

Sprawozdanie za rok 2017