Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie